श्रीमती वर्षा सक्सेना, पी.जी.टी. कम्प्युटर साइन्स (प्रथम पाली) प्रभारी

श्री विनायक सोनी, पी.जी.टी. कम्प्युटर साइन्स (द्वितीय पाली) प्रभारी

कुमारी पल्लवी अग्रवाल, कम्प्युटर अनुदेशक

कुमारी आरती यादव, कम्प्युटर अनुदेशक